Registrace na rok 2018

Informace o výši účastnického poplatku za kalendářní rok 2018. Můžete zde také kontrolovat, zdali jste již odevzdali potřebné dokumenty a peníze.

Vstup do naší skautské organize Junák, český skaut, z. s. je podmíněn vyplněním přihlášky a registračního listu (ty jsou k dispozici ke stažení v jiném článku na těchto stránkách - odkaz).

Přestože je Junák nezisková organizace a všichni vedoucí zde pracují zcela zdarma, je třeba zaplatit energie spotřebované na provoz klubovny, výtvarné potřeby a jiné pomůcky, které využíváme ve svém programu, také pojištění dětí, popřípadě občas nějaká školení vedoucích nebo ceny na nějaké společné střediskové akce. Proto vybíráme 400 Kč jako poplatek do konce kalendářního roku. Tento poplatek se  týká většinou pouze nováčků, netýká těch, kteří již platili registraci do Junáka za kalendářní rok 2017 celý.

Na kalendářní rok 2018 bude činit členský poplatek 800 Kč jako minulý rok a je třeba ho zaplatit do konce ledna (poslední lednová schůzka je 25.1) . Příspěvek je možné uhradit v hotovosti na schůzkách, případně bezhotovostně na bankovní účet č. 1270363033/0800, vedený u České spořitelny a. s., do variabilního symbolu uveďte rodné číslo Vašeho dítka a do poznámky „členský příspěvek JUNÁK“

Dále následuje seznam členů oddílu spolu se všemi náležitostmi ("✓" potvrzuje odevzdání, "—" znamená, že se platba daného člověka netýká, částka potvrzuje zaplacení) (pro připomenutí registrace 2018 činí 800 Kč, doplatek od září 400 a doplatek od února také 400):

# Jméno Přihláška Reg. list Registrace 2018 Doplatek 2017
1 Bumbác 800,-
2 Emily 800,- 
3 Faun 800,- 
4 Hluboko   800,- 
5 Laňka 800,- 
6 Nepálí 800,-
7 Totem 800,- 
8 Perla 800,- 
9 Racochejl 800,- 
10 Sekačka 800,-
11 Theodora  800,- 
12 Turbánek   800,- 
13 Václav 800,- 
14 Kupec  
15 Vojáček 800,- 
16 Motorkář 800,- 
17 Marek ✓  ✓  800,-  
18 Permoník  ✓   ✓   800,-  —
19 Radek ✓   ✓   800,-  200,- 
20 Míla  ✓  ✓     
21 Toník  ✓  ✓  800,-  — 
22 Kolečko  ✓  ✓  800,-  — 
23 Vítek  ✓  ✓  800,-   
24 Violka      800,-   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

Seznam vedoucích oddílu spolu se všemi náležitostmi ("✓" potvrzuje odevzdání, "—" znamená, že se platba daného člověka netýká, částka potvrzuje zaplacení) (pro připomenutí registrace 2018 pro vedoucí mladší 18 let činí 700 Kč pro starší 300 Kč a za každé telefonní číslo v STS (skautské telefonní síti) zaregistrované na danou osobu je třeba doplatit 200 Kč):

# Jméno Reg. list Registrace 2018
1 Alchymista 300,- 
2 Obřík    
3 Harold   300,- 
4 Morčák  
5 Kuchtík  
6 Horyna    
7 Krasoň    
8 Michal Hřebíček    
9 Robin    
10 Pacička    
11 Koala 700,- 
12 Hňáca    
13 Lumík 500,- 
14 Bára 500,- 
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit