Harold

Harold
Občanské jméno: Václav  Hála
Adresa:
Horní Řepčice 57
Horní Řepčice
411 45
e-mail:
Telefon: 603 790 020

Něco o mě: Narodil jsem se v Praze, kde jsem žil do svých 35 let. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu strojnickou a pracuji v technické profesi. Jako kluk jsem okusil skauting v podobě, která v té době byla možná. Později jsem se po českých luzích a hájích pohyboval jako tramp. Sympatizoval jsem se skautingem a woodcraftem a čerpal informace jako předplatitel časopisů Junák, Bizoní vítr a Wampum Neskenonu. Od roku 2010 jsem neformálně spolupracoval s 1. dívčím oddílem, do kterého chodí moje dvě dcery. Členem Junáka jsem od roku 2015, kdy jsem také absolvoval čekatelský kurz Brdské lesní školy a složil čekatelskou zkoušku.

Kvalifikace:

  • Zdravotník
  • Vedoucí mládeže