Lumík

Lumík
Občanské jméno: Jakub Klener
Adresa:
U Křížku 1398/14
Praha 4 – Nusle
140 00
e-mail:
Telefon: 722 411 643

Něco o mě: V roce 2011 jsem vystudoval biofyziku na Matematicko-Fyzikální fakultě univerzity Karlovy a své schopnosti si dále rozšiřuji v doktorském studijním programu v tomtéž oboru na téže fakultě. Co se týče mých zálib, tak mám rád Sunníka a Báru, toulání se krajinou, spaní v nepohodlí, zpěv při táboráku, baví mě uzlování a šifry, hraji na kytaru a velký díl svého volného času od roku 2003 věnuji výchově mládeže v tomto skautském oddíle.

Můj skautský život se píše již od roku 1993, kdy jsem jako malé vlče začal navštěvovat tento oddíl (2. smečku vlčat Kobylky). V roce 1997 jsem přestoupil do skautského oddílu Severská 2 pod vedením Pavla Hájka, který velmi ovlivnil můj současný náhled na skauting. Se Severskou 2 jsou také spojeny mé první zkušenosti s výchovou mládeže, kdy mi v roce 2001 bylo svěřeno vedení družiny Rysů. V létě 2003 bylo třeba nalézt vedoucího zanikající 2. smečky vlčat. Spolu s Michalem Hřebíčkem jsme se tedy rozhodli, že se pokusíme oddíl oživit a zachovat tak jeho dlouholetou tradici.

Kvalifikace:

  • Zdravotník  • Vedoucí mládeže  • Osvědčení o zdravotní zůsobilosti pro práci s nezletilými